Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Thursday 11-06-2015 2:15pm
Viết bởi: Administrator
Danh mục: Y học sinh sản

MỤC LỤC

 1. CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ - TS. Lê Thị Thu Hà
   
 2. TẦM SOÁT TIỀN SẢN GIẬT: PHỐI HỢP SIÊU ÂM VÀ CÁC MARKER KHÁC - ThS. Hà Tố Nguyên
   
 3. HỘI CHỨNG HELLP - BS.  Nguyễn  Quốc Tuấn
   
 4. QUẢN LÝ TRƯỚC KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ CÓ TIỀN SỬ BỊ TIỀN SẢN GIẬT - BS. CKI. Bùi Quang Trung
   
 5. HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TĂNG HUYẾT ÁP MẠN TRONG THAI KỲ - BS. Bùi Thị Phương Loan
   
 6. ĐÁNH GIÁ PROTEIN NIỆU TRONG THAI KỲ - TS. Lê Thị Thu Hà
   
 7. VAI TRÒ CỦA MAGNESIUM SULFATE TRONG SẢN KHOA - ThS. Đặng Quang Vinh
   
 8. CÓ HAY KHÔNG MỐI LIÊN QUAN GIỮA TIỀN SẢN GIẬT VÀ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG Ở THAI KỲ SONG THAI? - BS. CKI. Hồ Cao Cường
   
 9. SỬ DỤNG ASPIRIN LIỀU THẤP TRONG DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT: MỘT SỐ CHỨNG CỨ Y HỌC CẬP NHẬT - BS. Lê Văn Khánh
   
 10. XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU MẸ TRONG TAM CÁ NGUYỆT I GIÚP DỰ ĐOÁN KẾT CỤC XẤU TRONG THAI KỲ - BS. CKI. Phan Thị Ngọc Minh
   
 11. QUAN ĐIỂM HIỆN NAY VỀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ NHỮNG RỐI LOẠN DO MÃN KINH - BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
   
 12. SUY HÔ HẤP SAU SINH Ở THAI PHỤ NHƯỢC CƠ - BS. Nguyễn Thị Tuyết Anh, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khoa
   
 13. DYDROGESTERONE ỨNG DỤNG TRONG SẢN PHỤ KHOA - TS. Hoàng Thị Diễm Tuyết
   
 14. U XƠ TỬ CUNG VÀ THAI - BS. Nguyễn Quốc Tuấn
   
 15. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG SÀNG LỌC DI TRUYỀN TRƯỚC CHUYỂN PHÔI - PGS. TS. Trần Văn Khoa, ThS. Cao Thị Hiền Chi, CN. Phùng Thị Mùi, ThS. Nguyễn Lê Anh, CN. Trần Quốc Quân,TS. Nguyễn Thanh Tùng
   
 16. GIANG MAI VÀ THAI KỲ - BS. Bùi Thị Phương Loan
   
 17. HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ CỐ - RỦI RO TẠI CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ - BS. Phan Thị Ngọc Linh
   
 18. TIÊM TINH TRÙNG VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN VỚI TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH TRỮ LẠNH - BS. Vũ Nhật Khang
   
 19. ASPIRIN – DƯỢC PHẨM CỔ VÀ NHỮNG TRIỂN VỌNG MỚI TRONG LĨNH VỰC SẢN KHOA - BS. Hê Thanh Nhã Yến
   
 20. JOURNAL CLUB
   
 21. THÔNG TIN ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC
 
Các tin khác cùng chuyên mục:
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 32 - Ngày đăng: 24-01-2015
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 31 - Ngày đăng: 28-10-2014
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 30 - Ngày đăng: 28-10-2014
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 29 - Ngày đăng: 17-10-2014
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 28 - Ngày đăng: 17-10-2014
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 27 - Ngày đăng: 17-10-2014
Nội san Y HỌC SINH SẢN số 26 - Ngày đăng: 17-10-2014
HOẠT ĐỘNG
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Saturday and Sunday, 2 - 3 October 2021 3PM - 6.30PM BST (5PM – 8.30PM GMT+8)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Sách được phát hành tại HOSREM từ 08.10.2021

Mời gửi bài tham gia sách Sản Phụ khoa - Từ bằng chứng đến ...

Mời tham gia gửi bài cho Tạp chí Phụ sản, dự kiến ra tháng ...

ĐỐI TÁC
FACEBOOK