Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Wednesday 29-12-2021 7:36pm
Viết bởi: Khoa Pham
Danh mục: Tin quốc tế
CNSH. Nguyễn Thị Ngọc Huệ - IVFMD Bình Dương

Sinh thiết phôi đã có nhiều sự thay đổi trong hơn một thập kỉ kể từ công bố đầu tiên về sự thành công của kỹ thuật này. Một trong những sự thay đổi lớn là sinh thiết lớp tế bào lá nuôi (Trophectoderm-TE) của phôi giai đoạn phôi nang thay cho sinh thiết thể cực hoặc sinh thiết phôi bào ở giai đoạn phôi phân chia. Các phôi sau sinh thiết thường được đông lạnh để có đủ thời gian cho việc phân tích di truyền, tuy nhiên khoảng thời gian giữa các lần sinh thiết và thời điểm thủy tinh hóa hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Có báo cáo cho rằng khoảng thời gian tối ưu để đông lạnh phôi là 3 giờ sau sinh thiết, một số báo cáo khác cho rằng khoảng thời gian này trong vòng 30 phút có xu hướng tăng tỉ lệ trẻ sinh sống nhưng không có ý nghĩa thống kê. Theo khuyến cáo của Hiệp hội sinh sản người và phôi học Châu Âu - ESHRE, phôi nên được đông lạnh càng sớm càng tốt trước khi tái nở rộng, tuy nhiên khuyến cáo này lại chưa cung cấp được ngưỡng thời gian cụ thể để thực hiện. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá các kết quả lâm sàng ở các thời điểm đông lạnh phôi khác nhau sau sinh thiết.
 
Đây là một nghiên cứu hồi cứu đơn trung tâm được thực hiện từ tháng 1- 2015 đến tháng 12-2019 trên 297 chu kì PGT-FET chuyển đơn phôi, trong đó có 218 chu kì được chỉ định PGT-SR và 79 chu kì được chỉ định PGT-A. Các chu kì được chia thành 3 nhóm với các mốc thời gian từ lúc sinh thiết đến khi đông lạnh phôi là < 1 giờ, 1-2 giờ và ≥2 h. Các kết quả về tỉ lệ phôi sống sau rã, tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ sẩy thai và tỉ lệ thai diễn tiến được so sánh ở 3 nhóm thời gian.
 
Kết quả cho thấy:
- Trong các chu kì PGT - SR:
+ Tỉ lệ phôi sống sau rã ở nhóm ≥2 giờ (96,72%) thấp hơn đáng kể so với nhóm <1 giờ (100%), p= 0,047. Tương tự, tỉ lệ thai lâm sàng ở nhóm ≥2 giờ cũng thấp hơn đáng kể so với ở nhóm < 1 giờ, tương ứng 55,93% so với 74,26%, p = 0,017.
+ Tỉ lệ thai diễn tiến ở nhóm 1–2 giờ và nhóm ≥2 giờ lần lượt là 48,28% và 47,46%, thấp hơn đáng kể so với nhóm <1 giờ (67,33%), p <0,05.
+ Tỉ lệ sẩy thai ở nhóm 1–2 giờ là 18,42%, cao hơn đáng kể so với nhóm <1 giờ (5,33%), p=0,027.
- Trong chu kì PGT - A:
+ Tỉ lệ phôi sống sau rã không có sự khác biệt đáng kể giữa 3 nhóm.
+ Tỉ lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai diễn tiến ở nhóm <1 giờ lần lượt là 67,44% và 53,49%, cao hơn so với nhóm 1–2 giờ (52,94%, 47,06%) và nhóm ≥2 giờ (52,63%, 36,84%), nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
 
Như vậy, các kết quả từ nghiên cứu cho thấy đông lạnh phôi giai đoạn phôi nang nên được thực hiện trong vòng 1 giờ sau sinh thiết. Thời điểm đông lạnh phôi sau sinh thiết kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của phôi và các kết quả lâm sàng trong các chu kì PGT-FET.
 
Tài liệu tham khảo
Xiong S., Liu J. X., Liu D. Y và cộng sự. Prolonged interval time between blastocyst biopsy and vitrification compromised the outcomes in preimplantation genetic testing. Zygote. 2021. 1-6.

Các tin khác cùng chuyên mục:
TIN CẬP NHẬT
TIN CHUYÊN NGÀNH
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, Chủ nhật ngày 17 . 7 . 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, sáng thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, ngày 17.7.2022

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Đây là một quyển sách chuyên khảo do các chuyên gia Việt Nam ...

Sách ra mắt và gửi đến quý hội viên tuần cuối tháng 2 . 2022

Y HỌC SINH SẢN SỐ 54 - Sẩy thai – Nguyên nhân và cách xử trí

ĐỐI TÁC
FACEBOOK