Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Thông tin chuyên ngành
Dec
28
Sep
15
Ngày đăng: 15-09-2008 1:37pm
BS Đặng Quang Vinh, BS Phùng Huy Tuân, BS Lê Việt Hùng, BS Phan Cảnh Quang Thông .. Đọc thêm
Nov
13
Ngày đăng: 13-11-2008 3:11am
  BS. Vương Thị Ngọc Lan, KS. Lê Thụy Hồng Khả, BS. Đặng Quang Vinh, BS. Hồ Mạnh Tường .. Đọc thêm
Jul
6
Ngày đăng: 06-07-2009 3:04pm
ThS. BS. Hồ Mạnh Tường Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM .. Đọc thêm
TIN CẬP NHẬT
TIN CHUYÊN NGÀNH
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Chủ nhật 7.11.2021, từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút

Năm 2020

Saturday and Sunday, 2 - 3 October 2021 3PM - 6.30PM BST (5PM – 8.30PM GMT+8)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tạp chí Phụ Sản là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản ...

Sách được phát hành tại HOSREM từ 08.10.2021

Mời gửi bài tham gia sách Sản Phụ khoa - Từ bằng chứng đến ...

ĐỐI TÁC
FACEBOOK