Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Thông tin chuyên ngành
Mar
26
Ngày đăng: 26-03-2021 3:45am
ĐD Hoàng Thị Thanh - IVFAS.. Đọc thêm
Dec
15
Dec
1
Ngày đăng: 01-12-2020 4:31pm
ThS. Lê Thị Bích Phượng- Chuyên viên phôi học- IVFMD Phú Nhuận.. Đọc thêm
Nov
26
Ngày đăng: 26-11-2020 2:04pm
CVPH. Trần Hà Lan Thanh_IVFMD Phú Nhuận.. Đọc thêm
TIN CẬP NHẬT
TIN CHUYÊN NGÀNH
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Saturday and Sunday, 2 - 3 October 2021 3PM - 6.30PM BST (5PM – 8.30PM GMT+8)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Sách được phát hành tại HOSREM từ 08.10.2021

Mời gửi bài tham gia sách Sản Phụ khoa - Từ bằng chứng đến ...

Mời tham gia gửi bài cho Tạp chí Phụ sản, dự kiến ra tháng ...

ĐỐI TÁC
FACEBOOK