Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Wednesday 06-05-2020 4:09pm
Viết bởi: Khoa Pham
Hướng dẫn lâm sàng của ESHRE Kích thích buồng trứng trong IVF/ICSI

BAN BIÊN SOẠN

Trưởng nhóm chuyên gia: Frank Broekmans

Nhóm chuyên gia: Ernesto Bosch, Simone Broer, Georg Griesinger, Michael Grynberg, Peter Humaidan, Estratios Kolibianakis, Michał Kunicki, Antonio La Marca, George Lainas,   Nathalie Massin, Sebastiaan Mastenbroek, Nicolaos Polyzos,            Sesh K. Sunkara, Tanya Timeva, Mira Töyli, Janos UrbancsekTóm tắt Hướng dẫn lâm sàng của ESHRE
Kích thích buồng trứng trong IVF/ICSI

NHÓM BIÊN DỊCH
Hồ Ngọc Anh Vũ, Lê Khắc Tiến, Thái Doãn Minh, Lê Thị Hà Xuyên, Lê Tuấn Quốc Khánh
 
MỤC LỤC
01         GIỚI THIỆU
02         MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỤ TINH ỐNG NGHIỆM
03         TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
04         NGUYÊN LÝ CƠ BẢN: SỰ TĂNG NỒNG ĐỘ FSH
05         NGUỒN GỐC: NANG THỨ CẤP, QUÁ TRÌNH CHIÊU MỘ LIÊN TỤC SO VỚI CHIÊU MỘ THEO CHU KỲ
06         TRỮ LƯỢNG NANG NOÃN: LIỆU CHÚNG TA CÓ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC
07         MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỐ NOÃN VÀ LIỀU THUỐC SỬ DỤNG
08         KIỂM SOÁT PHÓNG NOÃN: ĐỒNG VẬN HAY ĐỐI VẬN?
09         NOÃN, VÀ TIẾP THEO LÀ GÌ?
10         DANH MỤC CÁC KHUYẾN CÁO
PHỤ LỤC 1. KHUYẾN CÁO CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG CHO IVF/ICSI
PHỤ LỤC 2. DANH MỤC VIẾT TẮT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quý đồng nghiệp quan tâm có thể tìm đọc tại văn phòng HOSREM

THƯ VIÊN
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

BVĐK Phương Chi, Thứ bảy ngày 27 tháng 03 năm 2021

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
ĐỐI TÁC
FACEBOOK