Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Saturday 16-10-2021 10:27am
Viết bởi: ngoc

Dear ASPIRE Country Representatives,
 
The ASPIRE Male Infertility Special Interest Group is having a webinar titled “How to Improve the Clinical Outcome of Male Infertility with Abnormal Spermatogenesis” on 30 October 2021 @ 3pm (GMT+8)
 
Registration for the webinar is already open and for ASPIRE members only. Non-members will have to register for the ASPIRE membership to access the webinar and now is the perfect opportunity as ASPIRE is running our 4th membership drive at a heavily discounted rate!
 
To register for the regional meeting: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yZfK9W3qQgydoU4f9yexjw

To subscribe as an ASPIRE memberhttp://aspire-reproduction.org/new-members-renewal/
 
Please do circulate the attached flyer and encourage participation at the webinar!
 Các tin khác cùng chuyên mục:
Webinar LASTEST UPDATE ON PREECLAMPSIA - Ngày đăng: 18-08-2021
HOẠT ĐỘNG
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Chủ nhật 7.11.2021, từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút

Năm 2020

Saturday and Sunday, 2 - 3 October 2021 3PM - 6.30PM BST (5PM – 8.30PM GMT+8)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tạp chí Phụ Sản là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản ...

Sách được phát hành tại HOSREM từ 08.10.2021

Mời gửi bài tham gia sách Sản Phụ khoa - Từ bằng chứng đến ...

ĐỐI TÁC
FACEBOOK