Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Monday 06-08-2012 7:02am
Viết bởi: Administrator

MỤC LỤC

TỔNG QUAN

7-15 VAI TRÒ CARBETOCIN TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BĂNG HUYẾT SAU SINH

Carbetocin for preventing postpartum haemorrhage

Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm, Trần Mạnh Linh

16-20 CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ HIV VÀ THAI

Updates guidelines for pregnant women with HIV

Vũ Thị Nhung

21-34 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP TRONG THỜI KỲ MANG THAI

Diagnosis and treatment hyperthyroidism during pregnancy

Nguyễn Hải Thủy

35-41 VIÊM GAN B VÀ THAI NGHÉN

Trần Văn Huy

42-49 ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT

Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trần Mạnh Linh

50-53 TẮC MẠCH ỐI  - MỘT TAI BIẾN SẢN KHOA ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM

Amniotic fluid embolism – an extremely dangerous obstetric complication

Nguyễn Đức Vy

54-58 ANTI-MULLERIAL HORMONE (AMH) VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Anti-Mullerian Hormone (AMH) and its applications

Hồ Mạnh Tường

59-73 ỨNG DỤNG CỦA CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) TUYẾN VÚ TRONG BỆNH LÝ UNG THƯ VÚ

Application of Magnetic Resonance Imaging (MRI) from the breast in Breast Cancer

Phan Gia Anh Bảo

74-83 HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG UNG THƯ VÚ

Immunohistochemistry in breast cancer

Đặng Công Thuận

SẢN KHOA  VÀ SƠ SINH

84-89 THIẾU MÁU TRONG HAI THÁNG ĐẦU Ở PHỤ NỮ MANG THAI

Anemia during the first two months in pregnant women

Nguyễn Văn Hòa, Kanokwan Sanchaisuriya, Frank P.  Schelp, Pattara Sanchaisuriya, Nguyễn Thị Nga

90-100 HIỆU   QUẢ   CỦA   HAI   PHÁC   ĐỒ   MAGNESIUM   SULPHATE   VÀ NIFEDIPINE TRONG ĐIỀU TRỊ DỌA SINH NON

Effectiveness of Nifedipine and Magnesium sulfate in preterm labor treatment

Hồ Thuyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy

101-109 NƯỚC ỐI LẪN PHÂN SU Ở THAI KÌ ĐỦ THÁNG: MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ KẾT QUẢ KẾT THÚC THAI KÌ

Meconium stained amniotic fluid in term pregnancies: some risk factors and outcomes

Hoàng Bảo Nhân, Nguyễn Vũ Quốc Huy

110-116 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ MỔ LẤY THAI DO CHUYỂN DẠ ĐÌNH TRỆ THÔNG QUA KIỂM THẢO DỰA VÀO TIÊU CHUẨN

Evaluation the effectiveness of caesarean section care due to obstructed labour through Criterion- Based Audit

Lê Hoài Nhân- Hoàng Phước Quang- Lê Trọng Hóa

117-126 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG HELLP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Study on clinical, subclinical issues and efficacy of hellp syndrome management at Hue central hospital

Nguyễn Hữu Hồng, Lê Minh Toàn, Trần Mạnh  Linh, Phạm Văn Tự, Lý Thanh Trường Giang

127-135 VAI  TRÒ  CỦA  MONITORING  SẢN  KHOA  TRONG  GIAI  ĐOẠN  II CHUYỂN DẠ

The role of the fetal monitoring in the second stage of labor

Đặng Văn Pháp, Nguyễn Thị Tình, Lê Lam Hương

136-141 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM KIỂM SOÁT ĐỊNH KỲ CHO THAI PHỤ ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM CÁC DỊ TẬT THAI NHI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

Application of Ultrasound for routine screening pregnancy to detect fetal malformations in Thanh Hoa Women Hospital.

Hoàng Văn Việt, Mai Quang Trung

142-146 TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG RUBELLA BẨM SINH TẠI PHÒNG SƠ SINH – KHOA PHỤ SẢN – BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Clinical and Paraclinical Characteristics of Congenital Rubella Syndrome at Neonate

Section - Gyn-Ob Department - Hue Central Hospital.

Nguyễn Thị Hoài Thanh, Lê Minh Toàn, Hoàng Thị Liên Châu,

Trần Thị Hoàn, Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Diệp Lê

PHỤ KHOA VÀ VÔ SINH

147-155 ĐIỀU TRỊ SA SINH DỤC ĐỘ III-IV HAI THÌ, PHẪU THUẬT PHỤC HỒI THÀNH ÂM ĐẠO KẾT HỢP NỘI SOI TREO TỬ CUNG TRỰC TIẾP VÀO THÀNH BỤNG

Two-Stage Treatment for Prolapsus At Level III – IV, Combination Of Vaginal Wall

Recovery and Endoscopic Suspension Of Terine Against The Abdominal Wall

Phan Xuân Khôi, Hoàng Nữ Phú Xuân

156-161 TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG THAI NGOÀI TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Study on several risk factors of ectopic pregnancy in Hue Central hospital

Phạm Văn Tự, Lê Minh Toàn

162-166 MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TÁI PHÁT

Prognostic factors in recurrence of endometriosis

Đinh Thị Phương Minh, Lê Sỹ Phương, Bạch Cẩm An, Phan Viết Tâm, Lê Minh Toàn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hồng, Hồ Thị Phương Thảo

167-176 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Evaluation o Laparoscopic Management of endometriosis

Trần Đình Vinh

177-186 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG ĐIỀU TRỊ U LNMTC Ở BUỒNG TRỨNG BẰNG PHẪU THUẬT  PHỐI HỢP VỚI LIỆU PHÁP

HỖ TRỢ CHẤT ĐỒNG VẬN GnRH

Evaluate the effectiveness of pain decrease in the surgical treatment of ovarian endometrial tumors in combination with the therapy of GnRH agonist support

Nguyễn Văn Tuấn , Lê Minh Toàn , Cao Ngọc Thành

187-191 TÌNH HÌNH NHIỄM HPV Ở NHỮNG PHỤ NỮ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Prevalence of Human Papillomavirus in Reproductive Women examined in Hue Central Hospital

Hồ Thị Phương Thảo, Lê Minh Toàn, Đinh Thị Phương Minh, Phan Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Kim Anh, Trần Thị Sơn Bằng

192-199 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM HUMAN PAPILLOMA VIRUS SINH DỤC Ở PHỤ NỮ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Genital tract infection of Human Papilloma Virus in Women in Thua Thien Hue Province

Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành

200-205 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO ÂM ĐẠO Ở PHỤ NỮ SAU CẮT TỬ CUNG PHẦN PHỤ

Study on Pap-smear results in women after total hysterectomy plus ovariectomies.

Lê Lam Hương

206-214 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM BƠM DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƯỜNG TỬ CUNG - VÒI TỬ CUNG Ở CÁC TRƯỜNG HỢP VÔ SINH

Assessment of uterine cavity and Fallopian tube patency by sonohysterography with saline solution.

Lê Minh Tâm, Lê Thị Hồng Vũ

215-224 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TINH HOÀN VỚI CÁC THÔNG SỐ TINH DỊCH ĐỒ Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM

Study on relation between testicular findings and semen profiles in infertile men

Phạm Chí Kông, Lê Minh Tâm, Cao Ngọc Thành

225-233 KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA PHỤ NỮ VỀ SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Study on knowledge, attitudes of women on fertility and infertility

Lê Minh Tâm, Bùi Thị Thanh Hương, Cao Ngọc Thành

234-239 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI VỢ VÀ CHỒNG LÊN KẾT QUẢ MANG THAI LÂM SÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM TINH TRÙNG VÀO BÀO TƯƠNG TRỨNG

The  effect  of  female  and  partenal  age  on  clinical  pregnancy  outcome  by intracytoplasmic sperm injection.

Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Việt Hùng, Cao Ngọc Thành

240-249 VAI TRÒ SÀNG LỌC UNG THƯ CỦA CA 15-3 TRONG CÁC KHỐI U VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG

Role of Breast Cancer Screening with CA 15.3 at Hai Phong Obs/Gyn Hospital

Lê Thanh Bình, Lâm Thanh Thúy, Vũ Thanh Hương

250-257 NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TÌNH TRẠNG THỤ THỂ NỘI TIẾT BỆNH UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Study on the image diagnostic, histopathologic features and hormone receptors status in breast cancer at hue university hospital

Đặng Công Thuận

BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

258-265 BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BẤT SẢN CỔ TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Case report: successful treatment of  a patient with complete cervical atresia and partial vaginal aplasia

Trương Quang Vinh, Hoàng Thanh Tuấn, Trần Thế Bình

ĐIỂM BÁO

266-276 Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Trần Mạnh Linh, Lê Minh Tâm

Từ khóa:
Các tin khác cùng chuyên mục:
HOẠT ĐỘNG
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, Chủ nhật ngày 17 . 7 . 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, sáng thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, ngày 17.7.2022

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Đây là một quyển sách chuyên khảo do các chuyên gia Việt Nam ...

Sách ra mắt và gửi đến quý hội viên tuần cuối tháng 2 . 2022

Y HỌC SINH SẢN SỐ 54 - Sẩy thai – Nguyên nhân và cách xử trí

ĐỐI TÁC
FACEBOOK