Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Tin tức
on Thursday 10-12-2009 6:19pm
Viết bởi: Administrator

TPHCM, ngày 6 tháng 3 năm 2010

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO

Họ tên: _________________________________________________________________________

Học vị (bằng cấp cao nhất): ______________________________________________________

Đơn vị công tác (ghi rõ khoa phòng): ______________________________________________

Điện thoại liên lạc: _______________________________________________________________

Địa chỉ nhận thư mời: ____________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________

Tôi xác nhận là hội viên HOSREM, thẻ hội viên còn giá trị đến ______________________________

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)


Khi hoàn tất, vui lòng fax về số (08) 39208788.

HẠN CHÓT NHẬN ĐĂNG KÝ: 29-1-2010

HẠN CHÓT ĐÓNG PHÍ: 5-2-2010

Từ khóa:
HOẠT ĐỘNG
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, Chủ nhật ngày 17 . 7 . 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, sáng thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022

Năm 2020

Sheraton Saigon Hotel & Towers, ngày 17.7.2022

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Đây là một quyển sách chuyên khảo do các chuyên gia Việt Nam ...

Sách ra mắt và gửi đến quý hội viên tuần cuối tháng 2 . 2022

Y HỌC SINH SẢN SỐ 54 - Sẩy thai – Nguyên nhân và cách xử trí

ĐỐI TÁC
FACEBOOK