Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM
HOSREM - Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine

Báo cáo hội nghị
Nov
25
Nov
25
Ngày đăng: 25-11-2020 9:40am
Vương Thị Ngọc Lan - Đại học Y Dược TPHCM.. Đọc thêm
Oct
27
Ngày đăng: 27-10-2020 12:27pm
IVF Experts Meeting lần thứ 16, Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020.. Đọc thêm
THƯ VIÊN
LỊCH HỘI NGHỊ MỚI
Năm 2020

Saturday and Sunday, 2 - 3 October 2021 3PM - 6.30PM BST (5PM – 8.30PM GMT+8)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Sách được phát hành tại HOSREM từ 08.10.2021

Mời gửi bài tham gia sách Sản Phụ khoa - Từ bằng chứng đến ...

Mời tham gia gửi bài cho Tạp chí Phụ sản, dự kiến ra tháng ...

ĐỐI TÁC
FACEBOOK